Nirmala Mary 

je naše adoptivní dcera z Indie. 

Narodila se 15. 7. 2005. 

Její otec Abraham nemůže pracovat a je připoután na lůžku. 

Nirmalyna matka pracuje jako námezdní dělnice a trpí chudokrevností.

Nirmala má ve škole velmi dobré výsledky a jejím snem je stát se učitelkou.