Oddíl 

Časy schůzek pro školní rok 2017/2018:

 • Fialky (malé světlušky) - pátek 14.30-16.00  (rádkyně Lia a Madla)

 • Modrásci (velké světlušky) - čtvrtek 16.00-18.00 (Padáček, Smíšek, Aňka)

 • Delfíni (mladší skautky) - středa 16.00-18.00 (Sára, Maruška)

 • Chobotnice (starší skautky) - pondělí 16.15 - 18.15 (Cvrček, Anežka)

 

Jsme oddíl křesťanských skautek. 

V současné době máme kolem šedesáti registrovaných členek, které se dělí do pěti družin:

 • Fialky (mladší světlušky)

 • Modrásci (starší světlušky)

 • Delfíni (skautky)

 • Chobotnice (skautky)

 • Budišky (rangers a tým vedení; naše nejpočetnější skupina J)  

Světlušky a skautky se schází každý týden na družinových schůzkách a nejméně jednou měsíčně na výpravách, Budišky tyto aktivity zajišťují a samy se scházejí nepravidelně na oddílových radách a jiných akcích. Vrcholem celého roku je dvoutýdenní tábor, na jehož přípravě a průběhu se aktivně podílejí všechny generace. Těžiště oddílové činnosti se snažíme soustřeďovat do tří oblastí: 

 • Škola života (praktické dovednosti, táboření, pobyt v přírodě, kladný vztah k fyzické práci, zvládání náročných a krizových situací) 

 • Seberozvoj (družinový systém – mladší se učí od starších a starší získávají zkušenosti prací s mladšími, práce ve skupině, využití individuálních talentů pro obohacení skupiny 

 • Duchovní rozvoj (křesťanský základ oddílu, společná modlitba a účast na bohoslužbách, programy na zamyšlení, diskuse, osobní příklad žitého křesťanství) 

K typickým akcím Modřinek patří zahajovací a jarní celooddílová víkendovka na Březině, vánoční výprava spojená s řadou tradic a rituálů, jednodenní družinové výpravy skautek a světlušek, puťáky po hraničních kamenech v rámci našeho soukromého projektu „Česko kolem dokola, aneb obejdi svou vlast“, výpravy na běžkách, brigády na Březině, sběr hliníku a různé pracovní aktivity vydělávající peníze na adopci na dálku, občasné vodácké výpravy a také akce A, která je plně v režii skautek.